La innocència d’una mirada

Exposició  Itinerant

  • Nombre de fotografíes: 44
  • Estructura:
    • Dues banderoles de presentació

    • 12 suports de 2 metres amb dues fotografies a cada un de           60 x 80 cm

    • Dos panells de 2,30 x 1 cm amb deu fotografies de 30 x 45 cm

  • Adaptable a qualsevol espai
  • Superfície mínima: 40 m2

VOLS CONTRACTAR AQUESTA EXPOSICIÓ?

Descripció

Encara que és difícil poder fer una selecció de totes les millors mirades innocents dels nens que m’he anat trobant en els meus viatges, sempre he buscat el seus somriures oberts i sincers.

Amb «La innocència d’una mirada» he volgut retre un homenatge a tots els petits éssers que sempre, arreu on he anat, han estat els que m’han acompanyat i m’han agafat de la mà, anés on anés, i han esdevingut la porta més fàcil i honesta per introduir-me en universos diferents del nostre.

La meva intenció és que l’espectador gaudeixi una estona amb la bellesa, sensibilitat, tendresa i serenitat.  

Aconseguir que, a través de cada una de les fotografies, sàpiga captar el gest, l’expressió, la mirada, el sentiment. Intentar que recordi com era veure el món amb ulls de nen. Al costat d’aquests menuts he rebut la seva particular visió de la humanitat, trobant la màgia de l’instant en el moment oportú, compartint la llum i el color, deixant-me portar pel llenguatge de les seves mirades.

Diuen que sovint darrere un fotògraf hi ha un artista, ja que només ell pot aconseguir que una imatge tingui tants nivells de lectura com l’espectador estigui disposat a descobrir. Això no solament passa en alguna d’aquestes imatges, sinó que ho fa en la majoria de les que integren aquesta exposició.

Selecció de fotografies de l’exposició

L’Opinió dels Mitjans

L’èxit de Jordi Llorens consisteix en el fet que no va de fotògraf per la vida. [….] Els nens que fotografia Llorens miren l’espectador i ens pregunten, què n’heu fet, de la nostra innocència? Al llarg dels seus viatges, el fotògraf diu que ha construït “una cartografia humana feta de petites illes, de mirades on, possiblement, no ha arribat la mà destructora de l’home i que preserven un món interior teixit d’il·lusió, de puresa, d’innocència i de tendresa”. Les fotografies volen ser un homenatge als infants que Jordi Llorens ha conegut en els seus viatges arreu del món [….].

Jordi Folch

Escriptor i periodista

Els rostres infantils, presentats a grans dimensions, tenen un fort impacte visual i una bona part d’ells té la mirada fixa i directa, que és la protagonista exclusiva. La seva innocència, acompanyada d’interrogants, es reflecteix en les mirades [….]. Amb aquesta temàtica única també es capta una sorprenent bellesa ambiental de llocs i països en els quals per als infants viure sembla poc grat. Lliçó informativa, sens cap mena de dubte, per als visitants.>>

L'Enllaç

Igualada

error: Content is protected !!