Política de privacitat

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com els faig servir. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de 14 anys podran registrar-se a https://jordillorens.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em necessitis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Jordi Llorens – The quiet traveller ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Jordi Llorens Estapé
 • Nom comercial: Jordi Llorens – The quiet traveller
 • NIF/CIF: 36507690C
 • Direcció: Menéndez Pelayo 5. 08401 Granollers (Barcelona)
 • Correu electrònic: jordi@jordillorens.com
 • Activitat: web de viatges amb un bloc, fotografies, conferències i exposicions

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre vaig a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només vaig a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracte en Jordi Llorens – The quiet traveller procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Comentaris al bloc

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Jordi Llorens – The quiet traveller estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.Jordi Llorens Estapé deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

 Quan un usuari es connecta amb aquesta web sigui per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Jordi Llorens – The quiet traveller. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per

https://jordillorens.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Jordi Llorens – The quiet traveller te diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

Formularis de contacte: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, per respondre als requeriments dels usuaris de https://jordillorens.com. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:

 • Siteground (proveïdor de Jordi Llorens Estapé), està ubicat dins de la UE.
 • Mailchimp (proveïdor de Jordi Llorens Estapé), està situat fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació està disponible aqui, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Formulari d’alta per comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc https://jordillorens.com es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licito les següents dades ersonals: Nom, Email, web, Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgui i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades en els servidors de:

 • Siteground (proveïdor de Jordi Llorens Estapé), està ubicat dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Jordi Llorens – The quiet traveller pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://jordillorens.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Jordi Llorens Estapé. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Jordi Llorens – The quiet traveller. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Jordi Llorens Estapé (Jordi Llorens – The quiet traveller) amb domicili a Menéndez Pelayo 5. 08401 Granollers (Barcelona), Barcelona, ​​08401 serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Jordi Llorens – The quiet traveller, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguridad. Puc seleccionar i publicar testimonis de clients en els nostres Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i / o la ciutat, estat o país en què viu. Obtinc el seu consentiment abans de publicar qualsevol testimoni amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Serveis. Si vols que elimini o esborri el teu nom o testimoni de la nostra web, pots comunicar-te amb https://jordillorens.com en el meu formulari de contacte.

Puc publicar comentaris d’usuaris a les nostres webs o Serveis, que poden contenir informació personal d’identificació, com el teu nom i / o la ciutat, estat o país en què viu. En enviar la teva opinió m’estàs donant permís per publicar la teva opinió en els meus Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La teva publicació també pot fer-se pública i no puc evitar que aquesta informació es faci servir d’una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si desitges que elimini el teu nom o revisió dels meus Llocs o Serveis, pots comunicar-te amb amb https://jordillorens.com en el meu formulari de contacte.

Legitimació per al tractament de les teves dades 

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://jordillorens.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://jordillorens.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://jordillorens.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: SiteGround Espanya, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.siteground.es/ (SiteGround Espanya, S.L.). SiteGround Espanya, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Jordi Llorens Estapé.

Plataforma web: The Wordpress Foundation (https://wordpress.org) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Jordi Llorens Estapé.

E-mail màrqueting: The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Jordi Llorens Estapé. 

Navegació

En navegar per https://jordillorens.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt. 

Secret i seguretat de les dades

https://jordillorens.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://jordillorens.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Jordi Llorens Estapé s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Jordi Llorens – The quiet traveller per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar se -Jordi Llorens – The quiet traveller, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades 

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://jordillorens.com exonerant a Jordi Llorens Estapé (Jordi Llorens – The quiet traveller), de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Jordi Llorens Estapé (Jordi Llorens – The quiet traveller) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat 

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Jordi Llorens Estapé (Jordi Llorens – The quiet traveller) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets . Aquesta revocació, en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Jordi Llorens Estapé es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Jordi Llorens Estapé anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://jordillorens.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://jordillorens.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 23.04.2019